INTRODUCTIE
THUISADMINISTRATIE
BEWINDVOERING EN MENTORSCHAP
NALATENSCHAPPEN
PRAKTISCHE HULP
TARIEVEN
CONTACT
foto nalatenschappen
NALATENSCHAPPEN

Wilt u alles goed geregeld achterlaten voor uw nabestaanden? AdminCura adviseert en helpt u bij het omschrijven van uw wensen in een nalatenschapdossier. Hierin worden uw wensen beschreven voor bijvoorbeeld uw uitvaart en verdere wensen na uw overlijden, de eventuele benoeming van een executeur, uw wilsbeschikking en wie uw zaken moet regelen als u dit niet meer zelf kunt (bijvoorbeeld bij dementie). Deze wensen kunnen ook in een levenstestament bij de notaris vastgelegd worden. Indien u nog geen testament heeft, is het in veel gevallen verstandig/wenselijk dit alsnog op te laten stellen.
Ook hierbij kunnen wij u begeleiden.
Zo houdt u de regie in eigen hand.

AdminCura kan ook na een overlijden een deel van alle zaken die geregeld moeten worden uit handen nemen. Hierbij kunt u denken aan het regelen van een verklaring van erfrecht bij de notaris,
de administratieve afhandeling, het verzorgen van de aangiften erfbelasting en inkomstenbelasting na overlijden en het eventueel ontruimen van de woning.
U bent er dan zeker van, dat alle zaken na uw overlijden goed geregeld worden.

Algemene voorwaarden